10 สุดยอดมอเตอร์ไซด์แห่งอนาคต / Top 10 Motorcycles of the Future


10 สุดยอดมอเตอร์ไซด์แห่งอนาคต / Top 10 Motorcycles of the Future
10. Confederate Renovatio
9. Dodge Tomahawk
8. Batpod
7. Bombardier Embrio
6. Peraves Monotracer
5. Yamaha Tesseract
4. Victory Vision 800
3. I.Care
2. Suzuki G-Strider
1. Honda V4

เครดิต : http://afun4u.com/top-10-motorcycles-of-the-future

เสียงบรรยายโดย ธวัชชัย มณีเขียว
ตัดต่อโดย ธวัชชัย มณีเขียว
แปลและเรียบเรียงโดย www.google.com
ดนตรีประกอบ Awakening